دکوپاژ

آموزش شامل طریقه رنگ آمیزی چوب و ضد آب نمودن چوب ودکوپاژ سطوح مختلف
هزینه ثبت نام در دوره: 1,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/15
کد دوره : r097256148 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/25 تاریخ پایان دوره : 1398/4/25
پیش نیاز :

ندارد

وسایل مورد نیاز :

چسب دی ام فایو - سینی چوبی یا فلزی - رنگ های اکرولیک به دلخواه - چسب دکوپاژ یا چسب چوب شمال - لوللایت levellight - قلم موی سر پهن - عکس دلخواه

اهداف دوره :

یک سینی چوبی در یک جلسه آماده می شود و تکنیک ها اموزش داده می شود

مفاد درسی :

دکوپاژ عکس - تکنیگ رنگ - ضد آب نمودن چوب و سایر سطوح

دکوپاژ
محل برگزاری
مدرسان